Türkçe | English | Deutsch

Turkish Cultural Foundation
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Principal Sponsor Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmektedir
 ICOC Ana Sayfa
Önemli Tarihler
Bildiri Başvuru Koşulları
Kayıt
Program
Sergiler
Geziler
Sponsor Olabilirsiniz
Sergi
Hakkımızda
Linkler
Bize Ulaşın
Bildiri Başvuru Koşulları
XI. Uluslararası Doğu Halıları Konferansı için bildiri başvuruları akademik komite tarafından Kabul edilmeye başlanmıştır. Bildiriler için son Kabul tarihi 1 Eylül 2006dır.

Başvurular aşağıdakileri içerecek surette hazırlanmalıdır:
1. Bildiri başlığı;
2. Başvurmak istediğiniz oturum (Genel, Özel, Poster);
3. 800 kelimeyi aşmayacak şekilde kapsamlı bildiri özeti;
4. İsim, posta adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları.

Simultane tercümenin kaliteli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kabul edilmiş olan bildirilerin tam metninin 1 Şubat 2007 tarihi itibariyle ulaştırılması gerekmektedir.
.

Önerilen bildiriler daha once hiçbiryerde yayınlanmamış, original bildiriler olmalıdır. Bildiri özetleri yeni bilgiler, argümanlar ve destekleyici kanıtlar içermelidirler. Öneriler sunum ve yayımda kullanılacak görsel malzemenin net bir tanımını içermelidir. Sunumların Power Point’le yapılması tercih edilir. Power Point’de hazırlanan sunumların CD leri en geç 1 Şubat 2007 tarihine kadar Yerel Organizasyon Komitesine ulaştırılmalıdır.

1. Genel Oturumlar: Bu oturum coğrafi orijinlerine göre gruplandırılan (Kuzey Afrika, Anadolu, Orta Asya, İran, Kafkasya, Hindistan, Tibet, Uzakdoğu vb.) erken ve geç dönem göçer ve köy halılarıyla atölye halıları ve düz dokumalar da dahil olmak üzere halı çalışmalarıyla ilgili geleneksel tüm alanları kapsar.

Bu oturuma, yapı ve teknik, halı desenleri ve orijinleri, kumaşlar ve halılar arasındaki ilişkiler, tarihleme, dökümanter araştırmalar, bilimsel analizler, konservasyon ve restorasyon, sahte ve kopyalar, koleksiyonlar ve koleksiyonerler, iç mekanda Doğu halıları alanlarında yapılan çalışmalarla da başvurulabilir. Bildiri sunum süresi en çok 25 dakikadır.

2. Özel Oturumlar: Bu oturum konferansın bilimsel niteliğini yükseltmek maksadıyla düzenlenmiştir. Bu oturumda her bir oturumun katılımcılarının organizasyonundan ve oturumun koordinasyonundan oturum başkanı sorumlu olacaktır. Bu oturumla ilgili halihazırdaki öneriler: Orta Asya Amu Darya Bölgesi halıları; Arkeolojide Halı ve Tekstil; Anadolu Halıları; ve Selçuklu Halıları. Herbir özel oturumda en çok dört sunum yapılacaktır. Herbir bildirinin uzunluğuna oturum başkanıyla diğer sunumcular karar verecektir. Herbir oturumun toplam sunum süresi en çok 90 dakika olacaktır.

3. Poster Oturumlar: Oturumlar Swissotel’de sergilenecektir. Her sunum ortalama 1 metre (39 inç) genişliğinde ve 1.5 metre (58 inç) yüksekliğinde iki panoya uygun olarak hazırlanmalıdır. Poster sunum yapanlar, belirlenen zamanlarda soruları cevaplandırmak amacıyla panolarının yanında hazır bulunacaklardır. Akademik Komite bilgisayar ve video (CD-Rom ve DVD) sunumlarını da değerlendirecektir.

Konferans Bildirilerinin Yayımlanması;

XI. ICOC de bildiri sunumuna kabul edilmek aynı zamanda sunum sahibinin “Oriental Carpet and Textile Studies (OCTS)” de seçkin yayıma uygun şekilde görsel malzemelerle birlikte hazırlanmış tam bildiri metnini teslim etmesini zorunlu kılar. ICOC ve OCTS Konferans sunum gereklerini yerine getiren katılımcılar konferans katılım ücretinden muaf tutulurlar. Katılımcılara paylaşımlı konaklama yerleri sağlanacaktır. Bazı ulaşım giderlerinin karşılanabilir.

Başvuruların Teslimi:

11. ICOC Uluslararası Doğu Halı Konferansı resmi dili İngilizce, Almanca ve Türkçedir, ancak teklifler ve özetler İngilizce olarak sunulmalıdır. Bütün özel oturumlar kapsamında önerilen oturumların başvuruları bildirilerin isimlerini ve başlıklarını, yazar isimlerini ve iletişim bilgilerini içermelidir.

Lütfen tüm sorularınızı ve bildiri başvurularınızı aborale@tin.it mail adresine gönderiniz.

Alberto Boralevi, Akademik Başkan
Via S. Spirito 11
50125 Florence, Italy
Tel/Fax +39.055.211.423
Copyright © 2006 ICOC Uluslararası Doğu Halı Konferansı. Tüm Hakları Saklıdır Sponsored by Kilim.com